คอลเลกชั่น: Hops - ฮ็อปส์

สินค้า 34 รายการ
 • Amarillo Hops (Pellet) - อมาริโร่ ฮอป (เพลลิท)
  ฮอปทำเบียร์ hops
  ราคาปกติ
  140.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  140.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Cascade Hops (LupuLN2 Pellet) - คาสเคด ฮอปส์ (คราโยเพลลิท)
  Cryo hops pellet ฮ็อปส์ คราโยเพลลิท
  ราคาปกติ
  280.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  280.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Centennial Hops (Pellet) - เซ็นเทนเนียล ฮฮป (เพลลิท)
  ฮอปทำเบียร์ hops for brewing
  ราคาปกติ
  150.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  150.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Challenger Hops (Pellet) - ชาเลนเจอร์ ฮอป (เพลลิท)
  ชาเลนเจอร์ ฮอป ทำเบียร์ challenger hops
  ราคาปกติ
  160.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  160.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Chinook Hops (Pellet) - ชินุ๊ก ฮอป (เพลลิท)
  ฮอป ทำเบียร์ hops for brewing
  ราคาปกติ
  140.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  140.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Citra Hops (Pellet) - ซีตร้า ฮอป (เพลลิท)
  ซีตร้า ฮอป ทำเบียร์ citra hops
  ราคาปกติ
  180.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  180.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Crystal Hops (Pellet) - คริสตัล ฮอป (เพลลิท)
  คริสตัล ฮอป ทำเบียร์ crystal hops
  ราคาปกติ
  130.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  130.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Cz. Saaz Hops (Pellet) - แซส ฮอป (แพลลิท)
  แซส ฮอปทำเบียร์ Cz. Saaz hops
  ราคาปกติ
  150.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  150.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • EK Golding Hops (Pellet) - อีเคโกลดิ่ง ฮฮป (เพลลิท)
  อีเคโกลดิ่ง ฮฮป ทำเบียร์ EK Golding hops
  ราคาปกติ
  170.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  170.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Enigma Hops (Pellet) - อีนิคม่า ฮอป (เพลลิท)
  อีนิคม่า ฮอป ทำเบียร์ enigma hops
  ราคาปกติ
  220.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  220.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Fuggles Hops (Pellet) - ฟัคเกิล ฮอป (เพลลิท)
  ฟัคเกิล ฮอป ทำเบียร์ fuggles hops
  ราคาปกติ
  180.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  180.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • German Hallertau Mittelfrueh Hops (Pellet) - เยอรมัน เฮอร์เลอทัว มิตเทลเฟิค ฮฮปส์ (เพลลิท)
  เฮอร์เลอทัว มิตเทลเฟิค ฮฮปส์ ทำเบียร์ hallertau mittelfrueh hops
  ราคาปกติ
  120.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  120.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Hallertau Blanc Hops (Pellet) - เฮอร์เลอทัว บลัง ฮอปส์ (เพลลิท)
  เฮอร์เลอทัว บลัง ฮอปส์ ทำเบียร์ hallertua blanc hops
  ราคาปกติ
  170.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  170.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Hallertau Tradition Hops (Pellet) - เฮอร์เลอทัว เทรดิชั่น ฮอปส์ (เพลลิท)
  เฮอร์เลอทัว เทรดิชั่น ฮอปส์ ทำเบียร์ hallertau tradition hops
  ราคาปกติ
  140.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  140.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Hersbrucker Hops (Pellet) - เฮิสบรัคเกอร์ ฮฮปส์ (เพลลิท)
  Hersbrucker Hops (Pellet) - เฮิสบรัคเกอร์ ฮฮปส์ (เพลลิท)
  ราคาปกติ
  180.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  180.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Huell Melon Hops (Pellet) - เฮอร์ เมลอน ฮอปส์ (เพลลิท)
  เฮอร์ เมลอน ฮอปส์ ทำเบียร์ huel melon hops
  ราคาปกติ
  600.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  600.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Idaho 7 Hops (Pellet) - ไอดาโฮ 7 ฮอป (เพลลิท)
  ซีตร้า ฮอป ทำเบียร์ citra hops
  ราคาปกติ
  200.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  200.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Jester Hops (Pellet) - เจสเตอร์ ฮอปส์ (เพลลิท)
  เจสเตอร์ ฮอปส์ ทำเบียร์ jester hops
  ราคาปกติ
  190.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  190.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Loral Hops (LupuLN2 Pellet) - ลอโลว ฮอปส์ (คราโยเพลลิท)
  Loral Hops (LupuLN2 Pellet) - ลอโลว ฮอปส์ (คราโยเพลลิท)
  ราคาปกติ
  380.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  380.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Loral Hops (Pellet) - ลอโลว ฮอปส์ (เพลลิท)
  ลอโลว ฮอปส์ ทำเบียร์ loral hops
  ราคาปกติ
  170.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  170.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Magnum Hops (Pellet) - แม็คนัม ฮอปส์ (เพลลิท)
  แม็คนัม ฮอปส์ ทำเบียร์ magnum hops
  ราคาปกติ
  120.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  120.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Mosaic Hops (Pellet) - โมเซค ฮอปส์ (เพลลิท)
  โมเซค ฮอปส์ ทำเบียร์ mosaic hops
  ราคาปกติ
  180.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  180.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Motueka Hops (Pellet) - โมตูเอก้า ฮอป (เพลลิท)
  ซีตร้า ฮอป ทำเบียร์ citra hops
  ราคาปกติ
  210.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  210.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Nelson Sauvin Hops (Pellet) - เนลซัน ซาวอง ฮอปส์ (เพลลิท)
  เนลซัน ซาวอง ฮอปส์ ทำเบียร์ nelson sauvin hops
  ราคาปกติ
  2,270.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  2,270.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Perle Hops (Pellet) - เพิร์ล ฮฮปส์ (เพลลิท)
  เพิร์ล ฮฮปส์ ทำเบียร์ perle hops
  ราคาปกติ
  110.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  110.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Polaris Hops (Pellet) - โพลาริส ฮอป (เพลลิท)
  Polaris Hops (Pellet) - โพลาริส ฮอป (เพลลิท)
  ราคาปกติ
  160.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  160.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Simcoe Hops (LupuLN2 Pellet) - ซิมโค ฮอปส์ (คราโยเพลลิท)
  Cryo hops pellet ฮ็อปส์ คราโยเพลลิท
  ราคาปกติ
  380.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  380.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Simcoe Hops (Pellet) - ซิมโค ฮอปส์ (เพลลิท)
  ซิมโค ฮอปส์ ทำเบียร์ simcoe hops
  ราคาปกติ
  180.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  180.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Sorachi Ace Hops (Pellet) - ซอราชิ เอส ฮอปส์ (เพลลิท)
  ซอราชิ เอส ฮอปส์ ทำเบียร์ sorachi ace hops
  ราคาปกติ
  140.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  140.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Summit Hops (Pellet) - ซัมมิท ฮอปส์ (เพลลิท)
  ซัมมิท ฮอปส์ ทำเบียร์ summit hops
  ราคาปกติ
  200.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  200.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Target Hops (Pellet) - ทาร์เกต ฮอปส์ (เพลลิท)
  ทาร์เกต ฮอปส์ ทำเบียร์ target hops
  ราคาปกติ
  170.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  170.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Tettnanger Hops (Pellet) - เทดแนนเจอร์ ฮอปส์ (เพลลิท)
  เทดแนนเจอร์ ฮอปส์ ทำเบียร์ tettnanger hops
  ราคาปกติ
  200.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  200.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Wakatu Hops (Pellet) - วากาทุ ฮอป (เพลลิท)
  ซีตร้า ฮอป ทำเบียร์ citra hops
  ราคาปกติ
  190.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  190.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด
 • Willamette Hops (Pellet) - วิวลาเมท ฮอปส์ (เพลลิท)
  วิวลาเมท ฮอปส์​​ ทำเบียร์ willamette hops
  ราคาปกติ
  150.00 ฿
  ราคาปกติ
  ราคาขาย
  150.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  สินค้าพร้อมจำหน่าย
  สินค้าหมด